http://sixosixclub.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 19/05/2007
ปรับปรุง 13/07/2015
สถิติผู้เข้าชม547,845
Page Views651,890
Menu
เข้าห้อง Chat 6/6
หน้าแรก
เว็บบอร์ด
รวมรูปภาพ
ผลการเรียน Online
Pittayakom
มหาวิทยาลัยต่างๆ
ทำข้อสอบ Online
ทำข้อสอบ สพฐ.
คะแนน O-NET 606
เราเหมาะกับอะไร
อาชีพไหนไช่เรา
ข้อมูลเพื่อน
แผนที่โรงเรียน
เล่นเกมส์
คลิปวีดีโอเด็ดๆ
ภาพน่ารักๆ
ข้อมูลหลักห้อง
ใครออนไลน์
  
อันดับเพลงฮิตวันนี้
  
ดาวน์โหลดเพลงไปฟัง
ระบบสมาชิก
  
เทคนิคชีวิตประจำวัน
TV - Radio Online
มุม MSN
สถานะ Webmaster
  
  
  
เว็บไซด์พันธมิตร
ขณะนี้เวลา.....
  
« May 2016»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
iGetWeb.com
เว็บสำเร็จรูป ทำเว็บ สร้างเว็บ
 

โควต้าแพทย์ม.ขอนแก่น(เกรด4 เทอมน้อยก่า3.50อย่าเข้ามานะ)

(อ่าน 14787/ ตอบ 15)

phat_nut

ร่าง

หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น


โดยวิธีพิเศษ ของคณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2551


***************************


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  โดยวิธีพิเศษของคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2551 Website  http://home.kku.ac.th/acamed/


                1.   โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์  จำนวน  30  คน


               2.   คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา


                            2.1    คุณสมบัติทั่วไป


                                        เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในประเทศไทย มีคุณสมบัติดังนี้

                             
2.1.1       มีคะแนนเฉลี่ย  
(GPAX.) 4 ภาคการศึกษาในโปรแกรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.50  ในวันรับสมัคร

                                                         และ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน 10 %  แรกของโรงเรียน (มีหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย)  
                                        2.1.2       มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.  2548 

                     2.2     คุณสมบัติเฉพาะ


                              ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์  ทุกโครงการ / ทุกประเภทการรับ ของคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                          จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง  ปราศจากโรค  และอาการของโรค  หรือความพิการอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และ

                          การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้เพื่อให้การศึกษาวิชาแพทยศาสตร์  และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะแพทย์สามารถดำเนิน

                          การให้เต็มศักยภาพ  ดังต่อไปนี้


                                        2.2.1       มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพแพทย์


                                        2.2.2       มีปัญหาทางบุคลิกภาพและทางจิตเวชที่จะมีผลต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพแพทย์  โดยเฉพาะการรับ

                                                        ผิดชอบต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยหรือเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้แก่  โรคประสาท  อารมณ์ แปรปรวน โรคจิตทุกชนิด

 
                                                       บุคลิกภาพแปรปรวนทุกชนิด โดยเฉพาะมีพฤติกรรมต่อต้านกฎเกณฑ์สังคม (antisocial  personality)  หรือ

                                                        บุคลิกภาพแบบก้ำกึ่ง  (borderline personality)   รวมถึง ปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ  อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

                                                        และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม


                                        2.2.3       โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย  หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร


                                        2.2.4       โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม  เช่น 


                                                        -       โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3  ปี  โดยมีการรับรองจาก

                                                                แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)


                                                        -       โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม


                                                        -       โรคความดันเลือดสูงรุนแรง  และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร


                                                        -       ภาวะไตวายเรื้อรัง


                                                        -       โรคติดสารเสพติดให้โทษ


                                                        -       โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง


                                        2.2.5       ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง ทำให้มีผลต่อความแม่นยำในการวินิจฉัยโรค และการตัดสินใจให้การรักษาผู้ป่วย


                                        2.2.6       ความผิดปกติในการเห็นภาพ  โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้


                                                        -        สายตาบอดสนิทไม่สามารถรับแสงได้ข้างหนึ่ง


                                                        -        สายตาไม่ปกติเมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า  6/24  ทั้งสองข้าง


                                                        -        สายตาข้างดีต่ำกว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว


                                                        -        ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ


                                         2.2.7      หูหนวกหรือหูตึง  (threshold  ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB)  จากความผิดปกติทางประสาท

                                                        (sensorineural hearing loss) แม้แต่ข้างเดียว


                                        2.2.8       โรคหรือความพิการอื่น  ๆ  ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่า  อาจเป็น

                                                        อุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้คณบดีคณะแพทยศาสตร์อาจแต่งตั้ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้


                                        2.2.9       ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ  หรือจงใจปกปิดข้อมูล  หรือแม้ปรากฏเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจะต้องถูกตัดสิทธิ์

                                                        การศึกษา


                                        2.2.10     คุณสมบัติอื่น ๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในอนาคต ให้อยู่ในดุลยพินิจ

                                          คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  การตัดสิน

                                          ของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด


3.       กำหนดการรับสมัคร และการสอบ


โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์กิจกรรมวัน เดือน ปีรับสมัคร


วันที่  14 สิงหาคม 2550  - 31  สิงหาคม 2550 ทาง internetชำระเงินค่าสมัครวันที่  14 สิงหาคม 2550  - 31 สิงหาคม 2550


(ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์)ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ถือตามวันที่ประทับตรา ไปรษณีย์สอบข้อเขียนของคณะแพทยศาสตร์วันที่    13-14  ตุลาคม 2550ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายวันที่  14 พฤศจิกายน 2550สอบสัมภาษณ์วันที่ 19-20  พฤศจิกายน 2550ประกาศรายชื่อผู้เข้าศึกษาวันที่  23  พฤศจิกายน 2550รายงานตัวเข้าศึกษา ทาง internet/ทำสัญญาวันที่ 5 6 ธันวาคม 2550วันสุดท้ายการยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษาวันที่  25  ธันวาคม 2550
 


               4.    วิธีการสมัครโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์


                            4.1      สมัครผ่าน Internet โดยเข้าไปที่ website http://home.kku.ac.th/acamed/  ของคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

                                        click ผ่าน การรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม และตรวจสอบ

                                        ความถูกต้องก่อนกดตกลง


                            4.2      ผู้สมัครสอบจะได้รับ


                                        4.2.1       เลขที่อ้างอิง 


                                        4.2.2       เอกสาร เพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคาร 


                                        4.2.3       รายละเอียดข้อมูล / เอกสารที่จะต้องส่งมายังศูนย์รับสมัครสอบของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


                            4.3    ผู้สมัครที่ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชนฯลฯ ผู้สมัครแจ้งข้อมูลไปยัง สถานที่ในข้อ 5.7

                                       โดยให้ส่งสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวนักเรียน  สำเนาทะเบียนบ้าน   และหลักฐานการ

                                       ชำระเงิน


                    5.   เอกสารประกอบใบสมัคร  


                            5.1      เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากหน้าจอ (หน้าตรวจสอบข้อมูล ) พร้อมลายเซ็นผู้สมัคร


                            5.2      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ


                            5.3      รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เหมือนตัวจริง และถ่ายในคราวเดียว

                                        กันจำนวน 4 รูป เขียนชื่อ-สกุลด้านหลังทุกรูป


                            5.4      หนังสือรับรอง หรือใบระเบียนที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา   2550  หรือเทียบเท่า


                     5.5      ต้องมีหลักฐานคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน 10 %  แรกของโรงเรียน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย                             5.6      ซองจดหมายขนาดมาตรฐาน หรือ ขนาดไม่เกิน 5 นิ้ว x 10 นิ้ว จำนวน 2 ซอง ที่จ่าหน้าซองถึงตัวเอง  โดยใช้ที่อยู่ที่ติดต่อทาง

                                        ไปรษณีย์ได้สะดวก พร้อมทั้งติดแสตมป์หน้าซองๆ ละ 5 บาท เพื่อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะส่งบัตร

                                        ประจำตัวสอบ และแจ้งผลคะแนนสอบ


                            5.7      สถานที่ส่งเอกสาร


                                                รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  (เอกสารสมัครสอบแพทย์)


                                                ตู้ ปณ. 110 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

                                                ต. ในเมือง   อ. เมือง  จ. ขอนแก่น


                                                40002


5.8          กำหนดส่งเอกสารโครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ   ของคณะแพทยศาสตร์  ทั้งหมด ภายในวันที่  31 สิงหาคม 2550  ถือตามวันที่ประทับตรา ไปรษณีย์  การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อดำเนินการตามขั้นตอน และส่งเอกสารครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด


             6.      การชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร


                            6.1 นำเอกสารการชำระเงิน ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

                                        ธนาคารจะเก็บเอกสารท่อนล่าง และมอบเอกสารท่อนบนคืนให้ผู้สมัครไว้เป็นหลักฐาน
1. ค่าสมัครสอบ 7 วิชา ของคณะแพทยศาสตร์700 บาทสมัครกับคณะแพทยศาสตร์2. ค่าสมัครเข้าโครงการ200 บาท3. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร15 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น915 บาท
                            6.2      คณะแพทยศาสตร์จะส่งเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบให้ผู้สมัครสอบ เมื่อได้รับการยืนยันการ

                                        ชำระเงินจากธนาคาร และได้รับเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนแล้ว 


                     6.3     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครแก่ผู้สมัคร ไม่ว่า

                              กรณีใดๆ ทั้งสิ้น


                     6.4      ขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดในประกาศและขั้นตอนการสมัครเอกสารประกอบการสมัครโดยละเอียด

                                        หากเกิดความผิดพลาดในการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์


               7.   สนามสอบ       โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   อ.เมือง  จ.ขอนแก่น


               8.   รายวิชาและสัดส่วนคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกปีการศึกษา 2551

วิชาน้ำหนักคะแนนเงื่อนไข1.ภาษาไทย10คะแนนแต่ละวิชาต้องได้ เท่ากับหรือมากกว่า  30%


คะแนนรวมทุกรายวิชาในสัดส่วนที่กำหนดต้องเท่ากับหรือมากกว่า 50%2.สังคมศึกษา103.ภาษาอังกฤษ204.คณิตศาสตร์155.เคมี156.ชีววิทยา157.ฟิสิกส์15รวม


  100
 


               9.   หลักเกณฑ์ทั่วไป


                            9.1      กรณีผู้สมัครที่สอบผ่านและยืนยันการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว จะถูกตัดชื่อจากการรับตรง  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

                                        การรับตรงของคณะแพทยศาสตร์   Direct   Admissions ของกลุ่ม สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย   Central

                                         Admissions        ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และคณะแพทยศาสตร์ อื่นๆ ที่มีข้อตกลงล่วงหน้าไว้กับ

                                        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


                            9.2      คณะแพทยศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเกินจำนวนที่จะรับได้จริงจำนวนหนึ่ง  (ประมาณ 50 คน) ผู้สอบ

                                        ผ่านการสัมภาษณ์  ตรวจร่างกาย และสุขภาพจิตจะได้รับการประกาศชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 30 คน  ผู้สอบผ่านที่

                                        เหลือจะได้รับการประกาศชื่อเป็นลำดับสำรอง

                            9.3      ในกรณีที่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ แล้วผู้นั้นไม่ไปแสดงตนตามวันเวลาที่กำหนด  จะถือว่าผู้นั้นสละ

                                        สิทธิ์ในการเข้าศึกษา ซึ่งจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในรอบต่อๆไป


                            9.4      ภายหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้วมีผู้สละสิทธิ์ทางคณะแพทยศาสตร์    จะพิจารณาประกาศ

                                        รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติมโดยเลือกจากอันดับสำรองตามลำดับ

                            9.5      คณะแพทยศาสตร์  สงวนสิทธิ์การรับตามเกณฑ์การพิจารณาของ
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร

                                        แพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   หากต้องมีการคัดเลือกในรอบที่  2 หรือมากกว่า 


                            9.6      ในกรณีที่มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกจากอันดับสำรองจนหมดแล้ว หากยังมี จำนวนรับนักเรียน

                                        ว่างอยู่ คณะแพทยศาสตร์  ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนโควตาที่มีผู้สละสิทธิ์ไปรับนักศึกษาจากโควตาอื่นๆ  ได้ตามความ

                                        เหมาะสม เช่น โอนไปรับผ่าน  Direct Admissions  หรือ  Central Admission 


                            9.7      ในกรณีที่นอกเหนือจากนี้ คณะแพทยศาสตร์ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควรและผลการพิจารณาให้ถือเป็น

                                        ที่สิ้นสุด


http://home.kku.ac.th/admismd/extra-criteria51.htm
Link: คลิ๊กที่นี่

เด็กออ่นคณิต

เกรด 3.76 เองกว่าสอบไม่ได้

เด็กนอกเมือง

หลายครั้งที่เด็กนอกเมืองทำได้ดีกว่าเด็กเมือง   อยากเรียนแพทย์ แต่เงินน้อย.........เกรด 3.70 คับ

อยากเป็นหมอ

มีให้แค่2.90

สามารรถเข้าได้เปล่า

บาส

เกรด3.94แต่มีปัญหาเรื่องสายตาน่าจะมีโอกาสได้สอบไหมครับ(อยากเป็นหมอ)

เด็กไทยอีกเป็นล้าน

เกรด ไรว่ะ 3.5 โคกอีโด่ย 4.00 เยอะ ร.ร. ดีๆเกรอ 2.5 ก็เทพแล้ว ตัดอนาคตกันจริงๆประเทศนี้

เด็กเตรียมน้อมเกล้าน

อยากเรียนจังแต่ไม่เก่งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กลัวเกรดไม่ถึงและเงินไม่พอ

โด้

ไปสอบแน่นอนครับ


 


พร้อมประชื่อเตรียมอุดมว่า


 


ติดแพทย์อันดับหนึ่งของ  ม.นี้


 


แต่ม่ายรู้จะไปเรียนรึเปล่า

มามี๋โพโคะ

ว๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก !! 


เข้าผิดๆๆ ลืมไป กุ 2.99 เอง ไมไม่รับ2.98 อ่า


 


แง่วววววววว

s_kunt

ก็ถ้าอยากเรียนจิงก็ขยันๆหน่อยแล้วกัน


เราเองไม่ค่อยเก่งฟิสิกส์อ่ะกลุ้มๆอยู่เลย

ปืนลม


เอาเกรดเยอะจังเลยน่าจะเอา3.00พอนะ

EP

แล้วถ้า เป็น โปรแกรม ภาคภาษาอังกฤษ(English Program) ละครับที่มีเกรดไม่ถึง 3.50 แต่การวัดเกรด มันก็ต่างจาก สายวิทย์ทั่วไป จะไม่ลองเปิดโอกาสให้สอบบ้างหรอครับ


*บางที่ ถ้าลองให้สอบ ดู อาจจะติดก็ได้นะครับ


ถ้าลองเปิดโอกาสให้สอบดูจะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ขอบคุณครับ

มุมห้อง

นั่นจิ

ฟาง

ก็ดีนะ!น่าจะมีไปทุกๆๆๆๆปีเลย

คนเก่งกว่าแพทย์

เกรดไม่ถึง 3.5 ก็ทำได้ดีกว่าแพทย์ หลายล้านคนนะอย่าดูถูกคนอื่นให้มากนัก

phta_nut

แบบว่า 10%แรกอ่ะหมายถึง10%แรกของสายวิทย์ซึ่งสายวิทย์โรงเรียนเรามีถึง253คนนั้นก้อหมายถึง 25 คนแรกของสายวิทย์นั้นเองแร้วสัดส่วนการรับเข้าศึกษาก้อทั่วประเทศรับ 30 คนอ่ะนะ แร้วเวลาสอบก้อปายตรงกับสอบวัดแววครูกับพื้นฐานวิศวะด้วยก้อคิดดูดีๆๆก้อแร้วกันนะว่าจะเอายังงัยเราบอกเรยว่าเปอร์เซ็นต์การด้ายน้อยมากๆๆถ้าม่ายเก่งจริงอย่าเรยกลัวอกหักแต่ถ้าแน่ใจแร้วชัวร์แร้วก้อปายสอบเหอะ จะเป็นกำลังจัยหั้ย


 

Page : 1
Lock Reply
 
 จัดการเว็บไซด์  Test Code
By หกทับหก.  
Copyright 2005-2016 All rights reserved.
view